Taal / language:

Nederlands

English

Roelofs & Drubbel
Advocaten

Advies- en procespraktijk
voor particulier en ondernemer
Roelofs & Drubbel Advocaten, algemene advies- en procespraktijk voor particulier en ondernemer


Home Over ons kantoor Over onze werkwijze Contact


Over ons kantoor (rechtsvorm en organisatie)
Roelofs & Drubbel Advocaten is een samenwerkingsverband van individuele advocaten in de vorm van een kostenmaatschap. Binnen dit samenwerkingsverband voeren de advocaten ieder voor zichzelf zelfstandig de rechtspraktijk uit. Hoewel iedere advocaat binnen het samenwerkingsverband zelfstandig werkt, delen de advocaten hun kennis met elkaar. Bij een complexe zaak kan de hulp en expertise van een collega-advocaat worden ingeroepen.

Over laagdrempeligheid
Roelofs & Drubbel Advocaten kenmerkt zich door laagdrempeligheid. Een oriënterend gesprek van een half uur met één van onze advocaten is gratis en verplicht u tot niets. Tijdens dit gesprek bespreekt u het gerezen geschil met een advocaat en wordt een inschatting gemaakt van uw juridische mogelijkheden en risico's. Voordat wij voor u aan het werk gaan worden de kosten van rechtsbijstand met u besproken.

Advocatuur is persoonlijke dienstverlening
Als u een opdracht tot juridische dienstverlening heeft gegeven aan één van onze advocaten, dan heeft u een overeenkomst gesloten met deze individuele advocaat. Hij of zij zal uw belangen behartigen en u persoonlijk te woord staan. In geval van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, zal een collega-advocaat als waarnemer functioneren.Goed om te weten:

Advocaten zijn aan regels gebonden
Een advocaat heeft rechten gestudeerd aan een Nederlandse universiteit en is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, ook wel kortweg "NOvA" genoemd (gegevens NOvA: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.). Wie niet voldoet aan het voorgaande, mag zichzelf geen advocaat noemen.
De NOvA is de beroepsorganisatie voor advocaten, die o.a. regels opstelt over hoe een advocaat zich hoort te gedragen. Vrijwel alle toepasselijke wetgeving en overige regels m.b.t. advocatuur kunt u vinden op de website van de NOvA.

Over beroepsaansprakelijkheid van advocaten (disclaimer)
Advocaten zijn verplicht verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Het samenwerkingsverband Roelofs & Drubbel Advocaten is een kostenmaatschap waarin de deelnemers zelfstandig de rechtspraktijk uitoefenen. Deze zelfstandigheid heeft ook betrekking op de beroepsaansprakelijkheid, welke slechts wordt aanvaard indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar rechtens tot uitkering is gehouden.

Over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Het samenwerkingsverband Roelofs & Drubbel Advocaten heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de aangesloten individuele advocaten welke dekking geeft volgens de eisen van art. 6.25 van de Verordening op de advocatuur.
Gegevens van onze verzekeraar: Advocaat & Polis, Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam, tel. 010 - 2410 307, info@risqwise.com.

Als u niet tevreden bent over uw advocaat (klachtregeling)
Klanttevredenheid staat bij onze dienstverlening centraal. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, kunt u een schriftelijke klacht over de dienstverlening van uw behandelend advocaat richten aan één van onze kantoorvestigingen. Een collega-advocaat zal uw klacht behandelen en kijken of een oplossing gevonden kan worden voor het gerezen meningsverschil. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, kunt u uw klacht, afhankelijk van het onderwerp van uw klacht, in tweede instantie voorleggen aan de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar de betreffende advocaat is gevestigd of bij de Geschillencommissie Advocatuur. Meer informatie kunt u hier vinden.
© Mr. drs. S. Kökbugur, e-mail: skokbugur@xs4all.nl, tel. 070 - 369 3634
Benoordenhoutseweg 23, 2596 BA Den Haag