Taal / language:

Nederlands

English

Roelofs & Drubbel
Advocaten

Advies- en procespraktijk
voor particulier en ondernemer
Roelofs & Drubbel Advocaten, algemene advies- en procespraktijk voor particulier en ondernemer


Home Over ons kantoor Over onze werkwijze Contact


Over onze werkwijze
Nadat u een afspraak hebt gemaakt met één van onze advocaten, komt u naar de vestiging waar u met de betreffende advocaat heeft afgesproken. U vertelt uw advocaat over uw juridische probleem en toont uw advocaat bewijsmateriaal dat uw stellingname zou kunnen ondersteunen. Bewijsmateriaal bestaat meestal uit documenten zoals contracten of brieven. Uw advocaat zal deze documenten bekijken en zal uw juridische mogelijkheden en risico's inschatten en met u bespreken. Een eerste gesprek van een half uur met één van onze advocaten kost u niets en verplicht u tot niets.

Over de kosten van onze dienstverlening
Een vast onderdeel van het eerste gesprek is het bespreken van de kosten van rechtsbijstand. Particulieren met een laag inkomen komen vaak in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp. Het honorarium van uw advocaat wordt betaald door de Raad voor Rechtsbijstand als de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde rechtshulp heeft toegekend (voor meer informatie, zie de website van de Raad voor Rechtsbijstand).
Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp, worden afspraken met u gemaakt t.a.v. de betaling van het honorarium van uw advocaat en andere kosten die uit de behandeling van het geschil kunnen voortvloeien.

Advocatuur is persoonlijke dienstverlening
Als u een opdracht tot juridische dienstverlening heeft gegeven aan één van onze advocaten, dan heeft u een overeenkomst gesloten met deze individuele advocaat. Hij of zij zal uw belangen behartigen en u persoonlijk te woord staan. In geval van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, zal een collega-advocaat als waarnemer functioneren.© Mr. drs. S. Kökbugur, e-mail: skokbugur@xs4all.nl, tel. 070 - 369 3634
Benoordenhoutseweg 23, 2596 BA Den Haag