Roelofs & Drubbel Advocaten

Advies- en procespraktijk voor particulier en ondernemer

Roelofs & Drubbel Advocaten, algemene advies- en procespraktijk voor particulier en ondernemer


Home Over ons kantoor Over onze werkwijze Contact

Rechtsgebieden: arbeidsrecht / belastingrecht / bestuursrecht / familierecht / huurrecht / intellectuele eigendom / letselschade / ondernemingsrecht / overeenkomsten / strafrecht


Bestuursrecht

Veel overheidstaken worden uitgevoerd door bestuursorganen. Een bestuursorgaan kan bijvoorbeeld het College van B&W van een gemeente zijn, maar ook het UWV is een bestuursorgaan. Bestuursorganen beslissen o.a. op vergunningaanvragen van burgers, maar ook inzake het verlenen, verlagen of beëindigen van een uitkering. Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan wordt "beschikking" genoemd.

Als een burger door een beschikking van een bestuursorgaan rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de beschikking. In veel gevallen kan ook beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter van de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag.

Roelofs & Drubbel Advocaten heeft ruime ervaring met de behandeling van bestuursrechtelijke zaken. Regelmatig verlenen wij rechtsbijstand aan bedrijven of burgers die een meningsverschil hebben met een gemeentebestuur of een provinciebestuur of het UWV.

Wij kunnen u op dit terrein o.a. bijstaan in de volgende kwesties:

  • Bezwaar of beroep indienen tegen de weigering om een vergunning te verlenen
  • Bezwaar of beroep indienen tegen het intrekken van een vergunning
  • Bezwaar of beroep indienen tegen het verlenen van een vergunning aan een derde
  • Bezwaar of beroep indienen tegen de intrekking, verlaging of terugvordering van een uitkering
  • Etc.© Mr. drs. S. Kökbugur, e-mail: skokbugur@xs4all.nl, tel. 070 - 369 3634
Benoordenhoutseweg 23, 2596 BA Den Haag