Roelofs & Drubbel Advocaten

Advies- en procespraktijk voor particulier en ondernemer

Roelofs & Drubbel Advocaten, algemene advies- en procespraktijk voor particulier en ondernemer


Home Over ons kantoor Over onze werkwijze Contact

Rechtsgebieden: arbeidsrecht / belastingrecht / bestuursrecht / familierecht / huurrecht / intellectuele eigendom / letselschade / ondernemingsrecht / overeenkomsten / strafrecht


Overeenkomsten, incasso's, etc.

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Een overeenkomst kan betrekking hebben op de koop van een product of de koop van een onroerende zaak. Een overeenkomst kan echter ook betrekking hebben op dienstverlening van bijvoorbeeld een boekhouder, tuinman of aannemer.

Het gekochte product of de gekochte onroerende zaak kan gebreken vertonen waardoor het niet aan de verwachtingen van de koper voldoet. De geleverde dienstverlening kan tegenvallen of anderszins niet aan de verwachting van de opdrachtgever voldoen. Het is ook mogelijk dat u een product of dienst hebt geleverd aan een afnemer die vervolgens uw factuur niet betaalt.

Wie zonder geldige reden een overeenkomst niet of niet goed nakomt, pleegt wanprestatie en kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die ontstaat door de wanprestatie. Roelofs & Drubbel Advocaten heeft ruime ervaring met de behandeling van geschillen die voortvloeien uit het niet of niet goed nakomen van overeenkomsten.

Wij kunnen u op dit terrein o.a. adviseren en bijstaan in de volgende kwesties:

  • Incasso van onbetaalde facturen
  • Garantie(s) op geleverde zaken
  • Consumentenkoop
  • Koop van een onroerende zaak
  • Uitvoering van dienstverlening
  • Etc.
© Mr. drs. S. Kökbugur, e-mail: skokbugur@xs4all.nl, tel. 070 - 369 3634
Benoordenhoutseweg 23, 2596 BA Den Haag